You Can Cotact Us
Call: +255 759 458 927

MTOTO WA JICHO (CATARACT)

Image

Utangulizi: Lensi ya jicho kupata ukungu na kuzuia mwanga kuingia ndani ya jicho (sababu; uzee, kuumia, magonjwa ya jicho/ ya mwili, maambukizi kwa mtoto wakati wa ujauzito), matumizi ya bidhaa hatarishi na matumizi yasiyo sahihi ya baadhi ya dawa

Dalili: Kufifia uwezo wa kuona mbali/ karibu, kuwepo Uweupe katikati ya mboni ya jicho

Vigezo vya utambuzi: kuwepo kwa mtoto wa jicho anaye sababisha uoni hafifu unao ambatana na kushindwa kutimiza majukumu ya kawaida ya kila siku katika maisha

Madhara: Kusababisha uoni hafifu na hata kufikia upofu, kusababisha kupanda presha ya jicho na kuleta maumivu makali

Kinga: Kutumia vifaa kinga vya macho (protective goggles), matumizi sahihi ya dawa za jamii ya steroids, muhimu; mtoto wa jicho anayetokana na uti uzima hana kinga

Matibabu yatolewayo kwa ugonjwa wa mtoto wa jicho; Operesheni ya mtoto wa jicho

Lengo la matibabu yatolewayo: Kumwezesha mgonjwa kuona vizuri kama ilivyokuwa awali, kwa kutumia miwani kabla watoto wajicho hawajakomaa sana na wakishakomaa kufanyiwa tiba ya upasuaji (kuchunwa, kukwanguliwa, kusafishwa)

Matokeo ya matibabu: Matibabu muafaka na kwa wakati huwezesha mgonjwa kuona vizuri kama zamani, matokeo ya upasuaji yasiyoridhisha husababishwa na mgonjwa kuwa na magonjwa ya macho zaidi ya mtoto wa jicho, teknolojia hafifu iliyotumika, na kutokupata au kuzingatia matibabu sahihi baada ya upasuaji